Podmienky účasti

Tieto podmienky platia tak ako pre bežcov, tak aj pre účastníkov na bicykli, korčuliach alebo kolobežke.

Nenastupujte na beh v prípade, že sa necítite dobre alebo máte krátkodobé alebo dlhotrvajúcejšie zdravotné problémy, ktoré by mohli pri behu ohroziť Váš zdravotný stav. Bežíte na vlastnú zodpovednosť!

Vážte si svoje zdravie a ak nie ste zdravotne v poriadku, neriskujte účasťou na behu zhoršenie svojho zdravotného stavu. Bežíte na vlastné riziko!

Počas behu buďte k sebe navzájom ohľaduplní, atmosféra na trati tak bude srdečnejšia, váš zážitok o to krajší a celý beh bude plynulejší a bezpečnejší.

Vzhľadom na charakter a čas behu, venujte prosím pozornosť povrchu, po ktorom pobežíte, a to najmä na miestach, kde terén trate nie je v najlepšej kvalite.
 
Ak sa počas behu necítite dobre alebo pociťujete zdravotné problémy, okamžite z behu odstúpte. Z behu máte mať v prvom rade dobrý pocit a pozitívne zážitky.
 
V prípade akýchkoľvek problémov na trati upozornite usporiadateľov a ostatných bežcov zdvihnutím rúk, pomôžete tak aj ostatným.
 
Žiadame vás, aby ste nepoužívali počas behu nič, čo odpútava vašu pozornosť a sústredenosť na beh, prípadne môže ohroziť Váš zdravotný stav.
 
Odoslaním registračného formulára schvaľujete podmienky behu.